Адміністратор

Професія “АДМІНІСТРАТОР”

Кваліфікація: Адміністратор
Освітньо – кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Освіта на базі: повної загальної середньої освіти (по закінченні навчання).
Без вимог до стажу роботи.
Термін підготовки: 770 годин
Форма навчання: вечірня
Виробнича практика: до 14 годин (2 дні на тиждень)
Специфічні вимоги: Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Виробниче навчання 180 23.4%
2 Виробнича практика 168 21.8%
3 Планування, організація і технологія управління персоналом підприємства 68 8.8%
4 Документаційне забезпечення управління 58 7.5%
5 Основи рекламного маркетингу і дизайну 45 5.8%
6 Українське ділове мовлення і редагування службових документів 45 5.8%
7 Організація обслуговування відвідувачів 34 4.4%
8 Основи професійної етики й естетики 34 4.4%
9 Основи трудового законодавства 34 4.4%
10 Охорона праці 30 3.9%
11 Психологія роботи з людьми 25 3.2%
12 Інформаційні технології 17 2.2%
13 Основи галузевої економіки і підприємництва 17 2.2%
14 Правила дорожнього руху 8 1.0%
15 Державна кваліфікаційна атестація 7 0.9%
Всього 770 100%

Повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства;
 • організацію і зміст роботи керівника; організаційну структуру управління підприємства;
 • права і обов’язки працівників, режим їх роботи;
 • правила та методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
 • правила користування технічним засобами оброблення документів, усної та писемної документаційної інформації, основи комп’ютерних інформаційних технологій;
 • технологічні процеси оброблення інформації;
 • стандарти систем організаційно-розпорядчої документації;
 • ділову мову;
 • асортимент послуг, що реалізуються;
 • основи маркетингу;
 • принцип планування і оформлення приміщень, вітрин, організацію реклами;
 • основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів;
 • основи галузевої економіки, економічні досягнення для успішного виконання знань і обов’язків, організації праці і управління;
 • основи трудового законодавства;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен уміти:

1. Забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови.
2. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей.
3. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг.
4. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій.
5. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів.
6. Здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі.
7. Забезпечувати чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях.
8. Контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту.
9. Інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

 • роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності;
 • організація сфери обслуговування відвідувачів;
 • організація і контроль за раціональним використанням приміщень;
 • організація і контроль за дотриманням робітниками трудової і виробничої дисципліни;
 • роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.