Касир

Професія “КАСИР (У БАНКУ)”

Кваліфікація: Касир (у банку)
Освітньо – кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Освіта на базі: повної загальної середньої освіти (по закінченні навчання).
Без вимог до стажу роботи.
Термін підготовки: 1305 годин
Форма навчання: вечірня
Виробнича практика: до 21 години (3 дні на тиждень)
Специфічні вимоги: Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Виробниче навчання 450 34.5%
2 Виробнича практика 320 24.5%
3 Технологія касових операцій 248 19.0%
4 Основи бухгалтерського обліку 97 7.4%
5 Комп’ютеризація облікової інформації 80 6.1%
6 Професійна етика та психологія спілкування 34 2.6%
7 Основи правових знань 17 1.3%
8 Інформаційні технології 17 1.3%
9 Основи галузевої економіки та підприємництва 17 1.3%
10 Охорона праці 10 0.8%
11 Правила дорожнього руху 8 0.6%
12 Державна кваліфікаційна атестація 7 0.5%
Всього 1 305 100%

Повинен знати:

 • нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій;
 • форми касових і банківських документів;
 • правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів;
 • порядок оформлення прибуткових і видаткових документів;
 • ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання;
 • порядок складання касової звітності;
 • перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер;
 • державну мову;
 • основи психології праці;
 • правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

Повинен уміти:

 1. Виконувати операції з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами.
 2. Сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети.
 3. Формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу.
 4. Обмінювати пошкоджені грошові білети й монети.
 5. Складати касову звітність.
 6. Зберігати інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер.
 7. Додержуватися правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

Грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків), пов’язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення, – послуги, пов’язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльність поштових систем в ощадних касах.