Контролер-касир

Професія “КОНТРОЛЕР-КАСИР”

Кваліфікація: Контролер-касир 3 категорії
Освітньо – кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник
Освіта на базі: повної загальної середньої освіти (по закінченні навчання).
Без вимог до стажу роботи.
Термін підготовки: 
796 годин
Форма навчання: вечірня
Виробнича практика: до 14 годин (2 дні на тиждень)
Специфічні вимоги: Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Дисципліни спеціальності:

№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, %
1 Виробнича практика 238 29.9%
2 Виробниче навчання 204 25.6%
3 Контрольно-касове обладнання 118 14.8%
4 Товарознавство непродовольчих товарів 68 8.5%
5 Товарознавство продовольчих товарів 51 6.4%
6 Організація та технологія торговельних процесів 34 4.3%
7 Інформаційні технології 17 2.1%
8 Основи правових знань 17 2.1%
9 Основи галузевої економіки і підприємництва 17 2.1%
10 Охорона праці 17 2.1%
11 Правила дорожнього руху 8 1.0%
12 Державна кваліфікаційна атестація 7 0.9%
Всього 796 100%

Повинен знати:

 • порядок виконання касових операцій;
 • правила розрахунку зі споживачами;
 • порядок одержання, зберігання та видавання коштів;
 • ознаки платоспроможності державних грошових знаків;
 • асортимент та роздрібні ціни на товари, що є у продажу;
 • правила продажу продовольчих (непродовольчих) товарів;
 • правила експлуатації сучасних видів ЕККА;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

 1. Перевіряти справність електронного контрольно-касового апарату, заправляти контрольну і чекову стрічки, записувати показання лічильників, переводити нумератор на нулі, встановлювати дататор, одержувати розмінну монету в кількості, необхідній для розрахунку зі споживачами, і розміщувати її в касовій шухляді.
 2. Вести розрахунки зі споживачами за товари, вироби та послуги, підраховувати вартість покупки, отримувати гроші, пробивати чек, видавати здачу.
 3. Повертати гроші за невикористаний чек.
 4. Усувати дрібні неполадки електронного контрольно-касового апарату.
 5. Підраховувати гроші і здавати їх у встановленому порядку, звіряти суми реалізації з показаннями касових лічильників.

Загальнопрофесійні вимоги:

Поряд із роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

 • раціонально й ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

Сфера професійного використання випускника:

 • торгівля продовольчими та непродовольчими товарами (за видами);
 • підприємства сфери послуг;
 • ресторанний та готельний бізнес.