Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Денна форма навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника

Спеціальність Фахове вступне випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Асистент референта 4115 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фаховий іспит; Українська мова 2 курс

1 р.

Секретар 4115
Організатор діловодства (державні установи) 3435.1
Адміністратор 4222
Адміністратор (господар) залу (в закладах харчування) 4222
Архіваріус 4141
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 4121
Друкарка 4111
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Соціальний робітник 5133 231 Соціальна робота Фаховий іспит; Українська мова 2 курс

1 р.

Секретар 4115
Секретар незрячого фахівця 4115
Асистент референта 4115
Гувернер 5131
Покоївка 5142
Перекладач жестової мови 5133
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5132
Заочна форма навчання
Споріднені професії кваліфікованого робітника Спеціальність Фахове вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Соціальний робітник 5133 231 Соціальна робота Фаховий іспит;

Українська мова

2 курс 1 р.
Секретар 4115
Секретар незрячого фахівця 4115
Асистент референта 4115
Гувернер 5131
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5132

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 231 “Соціальна робота” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”