Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

Підготовка молодших спеціалістів
(на основі повної середньої загальної освіти)
Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 2 р. 2 р.
Підготовка молодших спеціалістів
(на основі базової середньої загальної освіти)
Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 3 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 3 р.