Про нас

Зміни 250522

Сторожинецький коледж створений на базі Чернівецького регіонального центру дистанційного навчання Університету «Україна», який розпочав свою діяльність як відокремлений структурний підрозділ у 2004 році на підставі спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 02.07.2003 р. № 432-36 «Про проведення педагогічного експерименту з дистанційної форми навчання в регіонах України» та наказу базового вищого навчального закладу від 27.08.04 р. №28-д «Про створення Чернівецького регіонального центру дистанційного навчання». Структурний підрозділ включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка Головного управління статистики в м. Києві від 09.12.204 р №15813). Статут і Установчий договір Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Університету «Україна») зареєстровані Подільською районною державною адміністрацією м. Києва 29.12.2004 р. № 10711050009000579.


Адреса коледжу: 59000, м. Сторожинець, вул. Кобилянська 25


Юридичний статус Сторожинецького коледжу – структурний підрозділ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», який є неприбутковим вищим навчальним закладом приватної форми власності.

Директор навчального закладу – Пожога Георгій Лазарович

Відповідно до українського законодавства коледж у 2008 році отримав державну ліцензію на провадження навчальної діяльності в Міністерстві освіти і науки України (ліцензія видана відповідно до рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72, наказу МОН України від 07.07.2008 р. № 2180 -Л, серія АВ № 395863). Крім того, коледж має ліцензію на надання освітніх послуг, пов’язаних із одержанням повної загальної середньої освіти (рішення про видачу ліцензії РЕР від 30.09.2008 р., протокол № 66, наказ ГУОН ОДА від 02.10.2008 р., № 282, серія АА № 247763).


Особливістю вищого навчального закладу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», який існує з 1999 року, та, відповідно, його структурних підрозділів є навчання в інтегрованих групах студентів фізично здорових разом зі студентами з обмеженими можливостями, котрі мають вади зору, слуху та інших органів. Це надасть їм можливість посісти таке місце у суспільстві, що відповідатиме моральним та юридичним нормам розвинутих країн. Навчально-виховний процес здійснюється в рамках концепції діяльності вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яка спрямована на створення безбар’єрного освітнього середовища шляхом навчання в інтегрованих групах студентів фізично здорових разом зі студентами з обмеженими можливостями. Крім цього, заклад займається максимально адаптованою до практичних потреб підготовкою фахівців, що виражається як у напрямках наукової діяльності, так і практичної підготовки студентів.