Абітурієнтам

                    Вступна кампанія 2021

Правила прийому 2021 
Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошено прийом на навчання на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів).

ГРАФІК ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

БЕРЕЗЕНЬ 2021

Графік вступних предметних випробувань
Графік вступних фахових випробувань

    РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ БЕРЕЗЕНЬ 2021

Фаховий молодший бакалавр 1 курс, 231 Соціальна робота
Фаховий молодший бакалавр 2 курс, 231 Соціальна робота

НАКАЗИ НА ЗАРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ НАБОРУ БЕРЕЗЕНЬ 2021

Наказ № 616-С від 31 березня 2021 1 курс заочної форми
Наказ № 615-С від 31 березня 2021 2 курс заочної форми

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Вступна кампанія – 2020

Наказ МОН України від 11 жовтня 2019 року № 1285 “Про затвердження умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Наказ МОН України від 30 жовтня 2019 року № 1350 “Про затвердження умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році”

Умови і документи для вступу 

Правила прийому 2020

Перелік спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

Правила прийому до коледжів Університету “Україна” у 2018 році

Правила прийому до коледжів ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” в 2018 році від 28.12.2017 р. (Коледж “Освіта”, мережа територіально відокремлених коледжів включно)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Діючі документи, що регламентують діяльність Приймальної комісії у 2018 році

НАКАЗ “Про затвердження Положення про приймальну комісію коледжів”

НАКАЗ “Про затвердження складу Приймальної комісії коледжів Університету “Україна”

НАКАЗ “Про склад предметних екзаменаційних комісій Коледжу “Освіта” Університету “Україна”

НАКАЗ “Cклад фахових атестаційних комісій Коледжу “Освіта”

НАКАЗ “Про затвердження Положення про відбіркові комісії коледжів”

НАКАЗ “Про затвердження Положення про апеляційну комісію Коледжу “Освіта”

 

СКЛАД ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

Голова відбіркової комісії:
Пожога Георгій Лазарович

Відповідальний секретар відбіркової комісії:
Жижій Ірина Прокопівна

Члени відбіркової комісії:

 • Ткачук Мирослава Петрівна
 • Косован Наталя Миколаївна

Уповноважена особа відбіркової комісії
з питань прийняття та розгляду електронних заяв: 
Слюсар Оксана Антонівна

РОЗКЛАД РОБОТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

понеділок – п’ятниця з 9:00 до 19:00
субота, неділя – з 9:00 до 15:00

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН З ОСОБИСТИХ ПИТАНЬ

Голова відбіркової комісії

Пожога Георгій Лазарович

понеділок з 9:00 до 12:00
п’ятниця – з 15:00 до 17:00

Відповідальний секретар

Жижій Ірина Прокопівна

понеділок – середа з 9:00 до 13:00
четвер – з 14:00 до 17:00

КООРДИНАТИ ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ:

Адреса:
59000, Чернівецька обл.,
Сторожинецький район,
м. Сторожинець, вул. Клинівська, 20б

Телефон: (03735) 25630

                       067 691 29 13

E-mail:  st-koledg@ukr.net

Умови вступу до закладу

До Університету «Україна» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань, одне з яких – із української мови, а друге – інший загальноосвітній предмет (на вибір із двох) або творчий конкурс.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти вищі навчальні заклади мають право приймати на другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі не менше двох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, один із яких – з української мови та літератури, а другий – інший загальноосвітній предмет (на вибір із трьох) або творчий конкурс.

Університет «Україна» приймає за результатами фахового вступного випробування та вступного випробування з української мови на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2018, 2019, 2020 чи 2021 році. Мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

Університет «Україна» має право приймати на навчання на другий курс (із нормативним терміном навчання) за результатами вступних випробовувань (співбесіди) осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового  молодшого бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

За результатами внутрішнього тестування на І курс мають право бути зарахованими:

 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, в яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

За результатами співбесіди на І курс мають право бути зараховані:

 • особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 року за № 907/29037.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів із двох вступних випробувань за вибором вступника.

Особам з особливими потребами (з обмеженими фізичними можливостями – інваліди І-ІІ груп, діти-інваліди) можлива повна або часткова компенсація оплати за навчання регіональним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів на основі тристороннього договору.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищого навчального закладу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти у країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне із громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Документи, необхідні при вступі

 • заява про вступ;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копія паспорта;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2018 -2021 рр;
 • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • 4 конверти;
 • папка-швидкозшивач.

Для вступників, які претендують на навчання за рахунок фондів і спонсорів, крім обов’язкового переліку документів, додатково необхідно подати:

Для осіб із особливими потребами:

 • довідку МСЕК;
 • індивідуальну програму реабілітації інваліда.

Для осіб, які мають особливо важкі умови життя:

 • довідку про середньомісячний сукупний дохід родини на одну особу з відповідного районного управління праці та соціального захисту населення (запит на отримання довідки видається Приймальною комісією університету).

Для сиріт та осіб, які залишилися без піклування батьків:

 • засвідчені копії свідоцтв про смерть батьків або про позбавлення їх батьківських прав;
 • нотаріально засвідчену копію рішення суду або документ, який підтверджує встановлення опікунства.

Для звільнених зі служби осіб:

 • копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Для звільнених із військової служби після участі у проведенні АТО з числа інвалідів:

 • копію посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
 • індивідуальну програму реабілітації (за наявності).

Для внутрішньо переміщених осіб:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

Підготовка фахових молодших бакалаврів
(на основі повної середньої загальної освіти)
Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 2 р. 2 р.
Підготовка фахових молодших бакалаврів
(на основі базової середньої загальної освіти)
Галузь знань Спеціальність Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 3 р.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 3 р.

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на ІІ курс осіб,
які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
фахового молодшого  бакалавра за спорідненою спеціальністю

Денна форма навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника

Спеціальність Фахове вступне випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

Асистент референта 4115 029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит; Українська мова 2 курс

1 р.

Секретар 4115
Організатор діловодства (державні установи) 3435.1
Адміністратор 4222
Адміністратор (господар) залу (в закладах харчування) 4222
Архіваріус 4141
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) 4121
Друкарка 4111
Оператор комп’ютерної верстки 4112
Оброблювач інформаційного матеріалу 4141
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 4112
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 4115
Діловод 4144
Оператор копіювальних та розмножувальних машин 4112
Соціальний робітник 5133 231

Соціальна робота

Фаховий іспит; Українська мова 2 курс

1 р.

Секретар 4115
Секретар незрячого фахівця 4115
Асистент референта 4115
Гувернер 5131
Покоївка 5142
Перекладач жестової мови 5133
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5132
Заочна форма навчання
Споріднені професії кваліфікованого робітника Спеціальність Фахове вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
Соціальний робітник 5133 231 Соціальна робота

Фаховий іспит;

Українська мова

2 курс 1 р.
Секретар 4115
Секретар незрячого фахівця 4115
Асистент референта 4115
Гувернер 5131
Молодша медична сестра з догляду за хворими 5132

Дисципліни вступних випробувань

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 1.Українська мова та література 0,5 0,1 100
2.Історія України 0,4 100
2.Географія
2. Іноземна мова
Соціальна робота 231 1.Українська мова та література 0,5 0,1 100
2.Історія України 0,4 100
2.Біологія
2. Географія

 Програма співбесіди

Програма для проведення співбесіди зі вступниками на перший курс, яким Законом України надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

Для вступу на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту Вага бала за особливі успіхи Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом
Назва Код
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029 1. Українська мова 0,5 5
2. Історія України 0,4 5
2. Географія
Соціальна робота 231 1. Українська мова 0,5 5
2. Історія України 0,4 5
2. Біологія

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

Програма фахового вступного випробування для конкурсного відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальністю 231 “Соціальна робота” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник”

ТЕРМІНИ ЕТАПІВ ВСТУПУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалаврапроводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

29 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні випробування, що проводить Університет «Україна»

до 18:00

13 липня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань та співбесід

14 – 24 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 12:00

                    27 липня 2021 року

Термін зарахування вступників

не пізніше

09 серпня 2021 року

 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

14 липня 2021 року

 

16 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, співбесіду та вступні іспити

о 18:00

26 липня 2021 року

03 вересня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

о 18:00

02 серпня 2021 року

Строки проведення творчих конкурсів

14 липня – 02 серпня 2021 року

04 -10 вересня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

14 липня –02 серпня 2021 року

Строки проведення співбесід

24 – 29 липня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування

 не пізніше 12:00

18 серпня 2021 року

 

13 вересня 2021 року

Термін зарахування вступників*

не раніше 12:00

20 серпня 2021 року

не раніше 20 вересня 2021 року

 

 

Зразки дипломів